Icon Collap
...
Trang chủ / Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế

Hôm nay, ngày 05 tháng 08, thứ bảy đầu tháng, lúc 15h30, sau giờ hành hương, cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, đặc trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế, đã dâng thánh lễ và có buổi gặp gỡ, chia sẻ đầu tiên với các thành viên trong Hội, tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Huế.

hoi-me-hang-cuu-giup-hue

Với chủ đề : “Đức Maria, Mẹ của sự hiệp nhất”, cha Gioan nói về vai trò cầm giữ sự hiệp nhất của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn để Đức Giê-su đến trong trần gian, tiêu diệt sự thù địch, chia cắt cắt, do tội lỗi gây ra, tìm cách nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau, nhờ chấp nhận cái chết đau thương trên thập giá, hầu chu toàn thánh ý của Chúa Cha. Đức Maria cũng là Đấng đã đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng đã nối kết Chúa Cha và Chúa Giê-su được nên một với nhau. Mẹ cũng được Chúa Giê-su trăng trối Gioan, đại diện của Hội thánh, cho Mẹ và Mẹ đã giúp các Tông đồ, chuẩn bị đón nhận lấy Chúa Thánh Thần, Nguyên Lý của Hiệp nhất, trong ngày lễ Ngũ tuần. Rồi khi nhân loại, Hội thánh gặp những bất an, chia rẽ, khủng hoảng thì Đức Maria lại hiện ra, với những chỉ dẫn cụ thể để giúp cho nhân loại và Hội thánh được hiệp nhất với nhau. Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng là sự can thiệp của Đức Mẹ để nối lại con cái Mẹ khắp nơi lại với nhau, để được Mẹ đào tạo, hướng dẫn và sai đi làm cho muôn người được hiệp nhất với Mẹ, với Thiên Chúa và với nhau.. Cha đặc trách mời gọi mọi người gia nhập Hội của Mẹ và các hội viên hãy cộng tác với Mẹ để tái tạo sự hiệp nhất trong gia đình, trong hội đoàn, trong giáo xứ, trong xóm đạo và cả những môi trường chúng ta được sai đến. Chúng ta hãy đến với Mẹ để Mẹ đào tạo, huấn luyện chúng ta trở thành những tông đồ của sự hiệp nhất.

HOI-ME-HANG-CUU-GIUP-HUE

Sau thánh lễ, cha Gioan nói lên những tâm tư nguyện ước của Đức Chân phước Giáo Hoàng PIO IX : “Hãy làm cho thế giới biết đến Mẹ“. Sau khi lắng nghe ý kiến của Ban điều hành và của các hội viên, cha đề nghị tuyển thêm nhân sự của Ban điều hành để tiến tới việc thiết lập từng chi hội trong từng xóm giáo cũng như ở Phủ Cam và một vài nơi khác. Với lòng nhiệt thành yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhiều hội viên đã được giới thiệu và vui vẻ đón nhận trách nhiệm của Ban điều hành. Trong những ngày sắp tới, Ban điều hành cùng với cha đặc trách sẽ có những kế hoạch cụ thể để tái thiết, củng cố và phát triển Hội Mẹ. Hy vọng, với sự trợ giúp của Mẹ, Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Alfonso tại Huế sẽ mang lại cho các hội viên một luồng sinh khí mới. Chúng con xin chân thành cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng con. Amen.

hoi- me-hang-cuu-giup-hue

Sau đây là Ban điều hành của Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế:

1. Phê-rô Nguyễn Đình Tha (0976269117)- Trưởng Hội

2. Micae Mai Bá Sinh (0384931143)

3. Cecilia Bạch Thị Ngọc Sương (0916482137)
4. Anê Hoàng Thị Thanh (0934933292
5. Phủ Cam
Lucia Nguyễn Thị Hoàng Lan (0935748823)
6. Đốc Sơ
Lucia Lê Thị Kim Liên (0345682064)
7. An-na
Mat-ta Nguyễn Thị Tuyết (0769588625)
8. An-Phong
Maria Trần Thị Thanh Thuý (0782765851)
9. Giu-se
An-na Trương Thị Dược (0905675355)
10. Thánh-Tâm
Maria Lê Thị Hiền (0364724920)
11. Vinh Sơn
Maria Trần Thị Thanh Nhàn
12. La Vang
Tê-rê-sa Trần Thị Ái Thu (0834400059)
13. Lộ Đức
Mat-ta Võ Thị Lan (0935293342)
14 .Fatima
An-na Nguyễn Thị Thanh Vân (0778842155)

hoi- me-hang-cuu-giup-hue

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!