Icon Collap
...
Trang chủ / Mẫu gương khiêm nhường

Mẫu gương khiêm nhường

“Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng Bà”. Đó là lời chào mà sứ thần Gaprien chào kính Đức Trinh Nữ Maria và lời chào cung kính này đã trở thành lời kinh Kính mừng mà các Kitô hữu Công Giáo vẫn đọc mỗi ngày.

mẫu gương khiêm nhường, khiêm nhường là gì, Đức Mẹ ban ơn lành

Trong bối cảnh Hội Thánh bắt đầu bước vào Tuần Thánh kính nhớ Đức Giêsu qua cuộc khổ nạn và vượt qua của Người. Người đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại chúng ta, chúng ta được mời gọi nhìn vào Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Phục Sinh, để chúng ta cùng suy niệm và bước theo Chúa Giêsu trong hành trình cuộc đời chúng ta.

Đoạn Tin mừng theo Thánh Luca 1:26-38, Cha Giuse Đỗ Đình Tư CSs-R hướng tới cộng đoàn hai suy niệm:

1. Nhìn vào Đức Trinh Nữ Maria như là mẫu gương của đời sống lòng tin, chúng ta phải trở lại một chút về lịch sử cứu độ. Thiên Chúa đã tuyển chọn một dân tộc đó là dân Do thái. Thiên Chúa đã ban giao ước cho họ đó là 10 điều răn Đức Chúa Trời mà ai trong chúng ta cũng thuộc lòng. 10 điều răn ấy, Thiên Chúa ban cho dân Do thái trong một bối cảnh Thiên Chúa chuẩn bị thiết lập với dân một giao ước tại núi Sinai và dân sẽ là dân riêng của Người. Dân sẽ có trách nhiệm thờ phượng một mình Thiên Chúa và Chúa sẽ có trách nhiệm bảo vệ dân này. Suốt lịch sử của dân Do thái có những lúc họ rất xác tín về điều đó. Họ là một dân tộc được Chúa yêu thương. Họ bước đi trong đường lối của Người và Người che chở bảo vệ dân. Tuy nhiên đã có những lúc dân Chúa hoàn toàn không đi trong đường lối của Chúa. Họ đã thờ các thần ngoại bang, nghi ngờ vào sự quan phòng của Thiên Chúa, cho nên Isaia trong bài đọc 1 đã cho: “Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao”. Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa”. Và Isaia nói: “Vậy nghe đây, hỡi nhà Ðavít: Làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”(Is 7,10-14). Đó là một lời hứa mà Thiên Chúa muốn gợi lên cho dân rằng: “Thiên Chúa luôn là Đấng trung tín giữ giao ước”. Bao lâu họ trung thành bước trong đường lối của Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ họ.

mẫu gương khiêm nhường, khiêm nhường là gì, Đức Mẹ ban ơn lành

Một thời gian dần trôi chỉ có một số ít trung tín với Thiên Chúa, trong đó những người trung tín đó có một người đó là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là một người hết lòng hướng về Thiên Chúa và ước mong rằng lời hứa của Thiên Chúa sẽ nên hoàn thiện. Mẹ hơn ai hết là một người có một đức tin sắt son vào Thiên Chúa. Cho nên hôm nay chẳng lạ gì mà sứ thần Gaprien ngỏ lời chào kính Mẹ rằng: “Hỡi Đấng đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng Bà”. Mẹ là một người có lòng tin sắt son vào Thiên Chúa. Mẹ là một người hy vọng lời hứa của Thiên Chúa sẽ nên thành toàn. Chính vì vậy, Mẹ đã được Thiên Chúa đoái thương chọn Mẹ để Mẹ trở thành Mẹ của Đấng cứu thế, Mẹ trở thành Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ cũng trở thành của mỗi người chúng ta.

Sau lời thưa “xin vâng” của Đức Mẹ, Mẹ bước vào một hành trình đầy gian khó, thử thách của lòng tin và điều đó Mẹ đã trở nên gương mẫu cho Kitô hữu chúng ta về đời sống lòng tin của mình vào Thiên Chúa. Trong sứ điệp mùa chay năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxico đã gửi cho dân Chúa một sứ điệp mùa chay. Trong đó Ngài nhắc nhở mỗi Kitô hữu chúng ta rằng: “Mùa Chay là mùa làm mới lại lòng tin của mỗi chúng ta. Với ngỏ ý của Đức Giáo Hoàng, chúng ta tự hỏi lòng tin của chúng ta hôm nay còn có phải là một lòng tin trung kiên, bền vững như lòng tin của Đức Mẹ vào Thiên Chúa không? Hay lòng tin của chúng ta hôm nay đã trở nên úa tàn và mang dáng dấp của dị đoan. Đức Giáo Hoàng nói: “Có một sự thật chúng ta phải đón nhận, không phải là chỉ nói thật tránh nói dối mà sự thật mà chúng ta còn phải đón nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là con người thật”. Chúng ta phải đón nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Ngài là một con người lịch sử, cũng là một Thiên Chúa đã đến trong nhân loại này. Người chết thật để nói cho con người chúng ta rằng: “Ngài là con người thật và Ngài đã sống lại. Chúng ta được mời gọi mở ra để đón nhận Chúa Giêsu là một sự thật trọn vẹn đó vào trong cuộc đời lòng tin của chúng ta, chứ không phải chỉ là sống đạo, cố gắng sống thật không nói dối. Những điều đó chỉ là một phần thuộc về lãnh vực luân lý Kitô Giáo đòi buộc chúng ta phải tuân giữ.

Bài đọc thêm: Đôi vợ chồng hiếm muộn nhận được ơn lành từ Đức Mẹ La Vang

Còn một sự thật khác trọn vẹn hơn nhiều mà Kitô hữu chúng ta được mời gọi đó là không chỉ đón nhận Chúa như Đức Maria nhưng còn là cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu trong cuộc đời mình. Với câu ngỏ ý của Đức Giáo Hoàng rằng: “Mùa chay là mùa phải nhớ lại lòng tin của mình”, Chúng ta tự hỏi lòng tin của chúng ta còn có phải một ngọn đèn đang cháy sáng như là ngày chúng ta đón nhận bí tích rửa tội nữa hay không? Thừa tác viên của Hội Thánh trao cho chúng ta ngọn đèn cháy sáng và nói: “hãy giữ cho ngọn đèn này cháy sáng mãi cho tới khi chúng ta ra trước mặt Chúa. Chúng ta hãy coi chừng, ngọn nến mà chúng ta đón nhận ngày bí tích rửa tội. Ngọn nến đó không còn cháy sáng hay nói cách khác lòng tin của chúng ta không còn là lòng tin bừng sáng nữa mà đã tắt từ hồi nào rồi. Chúng ta được mời gọi trong Mùa Chay hãy mở ra để đón nhận Chúa Giêsu để lòng tin của chúng ta được bừng sáng lên chứ không phải bị tắt đi. Chúng ta hãy coi chừng chúng ta lại giống như những người mù, chúng ta giữ đạo mà vẫn mang dáng dấp của những người mê tín dị đoan bên ngoài. Chúng ta chưa đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời mình và chỉ bước theo một mình Chúa Giêsu mà thôi. Đức Maria với lời thưa xin vâng nói với chúng ta rằng: “Mẹ đã sống lòng tin vào Thiên Chúa và Mẹ đã bước đi trong lòng tin đó rất là sắt son và rất là trung kiên cho đến tận chân cây Thập giá

mẫu gương khiêm nhường, khiêm nhường là gì, Đức Mẹ ban ơn lành

2. Suy niệm thứ 2 ngang qua bài Tin Mừng cũng gửi đến cho chúng ta về một đời sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”. Đức Mẹ đã thưa với sứ thần tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy cứ làm cho tôi như thánh ý Chúa muốn. Mẹ thực sự trở thành Người khiêm nhường trước Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu chúng ta là những người bước theo Chúa Giêsu và Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi trở thành mỗi Kitô hữu sống mẫu gương khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa. Và mẫu gương khiêm nhường đó chính là mẫu gương mà Hội Thánh đang xức tro trên đầu mội người chúng ta và nói: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro một mai người sẽ trở về bụi tro”. Chúng ta là những bụi tro được làm thành những tro bụi và cuộc đời chúng ta là một hành trình để rồi sau này chúng ta cũng trở thành tro bụi. Cũng vì thế mà có một nhà tư tưởng nói thế này: “Một mai cát bụi về nguyên thể, nguyện lót êm chân khách vỉa hè. Chúng ta rồi cũng sẽ trở về cát bụi – là về với nguyên thể, là sống làm sao để trở thành cát bụi lót êm chân khách vỉa hè”, điều đó đã nói cho chúng ta một sứ điệp phải khiêm nhường trước mặt Chúa và cũng phải khiêm nhường trước mặt anh chị em mình.

Mùa chay, Giáo hội cho chúng ta một mẫu gương khiêm nhường, không chỉ là nơi Đức Maria mà là nơi Đức Giêsu. Khi mà Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Khiêm nhường không chỉ là nói tránh những sự phiền toái. Khiêm nhường không chỉ là nói không dám, tôi không đáng như vậy. Khiêm nhường không chỉ là những lời nói mà khiêm nhường phải đi tới hành động của phục vụ, hành động của yêu thương. Hành động của Đức Giêsu – Đức Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho môn đệ của mình và đó chính là sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn tỏ bày cho chúng ta. Cách riêng trong Mùa chay thánh này. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria như Đức Giáo Hoàng nói: “Đức Maria không chỉ là cầu nối giữa Thiên Chúa và con người mà hơn thế nữa”. Đức Maria là con đường để Thiên Chúa đến với con người. Và con người chúng ta đi qua con đường của Đức Mẹ mà đến với Thiên Chúa. Xin cho chúng ta có một lòng tin sắt son trung kiên và vững vàng như Đức Mẹ và xin cho chúng ta cũng có một lối sống khiêm nhường như Đức Maria – Người Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, và người Mẹ đó đã trở thành Người Mẹ đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Mẹ trở thành Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mẹ cứu giúp chở che, Mẹ trở thành người cứu giúp, phục vụ mỗi người chúng ta để chúng ta trở nên con cái của Chúa, để chúng ta trở thành người biết phục vụ nhau trong tinh thần đức tin. Đó chính là lời Chúa mời gọi chúng ta trong ngày thứ bảy, sát lễ Tuần Thánh năm nay.

Bài đọc thêm: Đức Mẹ phá tan hoạt động của ma quỷ!

Theo bài giảng của Cha Giuse Đỗ Đình Tư CSs-R trong thánh lễ hành hương thứ bảy, ngày 27.03.2021

Anna Nguyễn Huyền

Truyền Thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St. Alfonso Miền Bắc

Bình luận
error: Content is protected !!