Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Phục Sinh có thật hay không

Chúa Phục Sinh có thật hay không

Trong thánh lễ hành hương , ngày 26 -04 -2019, tại ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp , Giáo Xứ THÁI HÀ.Trong niềm vui của Hoàn vũ mừng Con Thiên Chúa sống lại.  Cha GiuSe Ngô Văn Kha đã chủ tế dâng thánh lễ tôn kính mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp.Hiệp dâng trong thánh lễ có cha Giuse Trần Văn Hưng.

“Niềm tin là vấn đề vô cùng quan trọng “. Và niềm tin đó đã được thể hiện rõ trong bài Tin mừng  hôm nay. Cha Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn về hai vấn đề chính.

Vấn đề thứ nhất: Chúa Phục Sinh có thật hay không?

Một câu hỏi đáng để cho mọi người trong chúng ta phải suy nghĩ , nếu sự phục sinh của Chúa là không có thật thì chẳng khác gì rao giảng một niềm tin mà mắt không thấy , tai không nghe,lòng trí tin rằng đó  chỉ là điều giả dối. Nếu rao giảng Tin Mừng Chúa  Phục Sinh mà hằng làm lợi cho mình bằng vật chất , tinh thần,làm lợi cho đời sống của mình thì khi loan truyền  Tin Mừng  của Chúa  chỉ chuốc lấy những điều tệ hại, những lời bắt bớ , bách hại, thì loan truyền Chúa Phục Sinh để làm gì .Một lần nữa, Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy xét duyệt lại  bản thân ,nhìn nhận, xem mình đã có  lúc nào nghi ngờ về niềm tin của mình hay chưa?

Vấn đề thứ hai: Chúa GieSu có hiện ra với Đức Mẹ không?

Kinh Thánh không nói về, Kinh Thánh chỉ nói về Đức Mẹ sầu bi, Đức Mẹ sinh Chúa Giesu trong hang đá, Đức Mẹ dâng Chúa vào Đền Thờ, Đức Mẹ ôm xác con và cùng các môn đệ tang xác Chúa trong mồ.  Nhưng khi Chúa phục sinh thì không nhắc đến việc Chúa hiện ra với   Mẹ. Nhưng Mẹ vẫn một lòng tin tưởng  nơi Chúa Cha , phó thác mọi sự hoàn toàn cho Chúa là nguồn sống  đích thực.

Xin Mẹ Maria ban cho chúng ta đức tin , đức tin dù có lung lay trên  thập  giá, đau thương như thế nào đi nữa thì xin giữ lại cho mình niềm hy vọng . Luôn có niềm hi vọng  như  Đức Mẹ  để chúng ta có một niềm tin vững  vàng vào Chúa hơn .Chúa Giesu phục sinh vẫn đang gọi tên mỗi người chúng ta , và trao cho chúng ta một sứ mạng và làm chứng choTin Mừng Phục sinh.Ước gì mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng đem niềm vui Phục sinh đến cho chị em xung quanh của mình để họ cũng được hưởng ơn cứu độ.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11h mọi người ra về trong bình an niềm vui  của Chúa Phục Sinh.Xin Chúa Phục sinh ở lại luôn mãi trong chúng ta.

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Thánh Anphongso

Bình luận
error: Content is protected !!