Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ Maria – Mẹ của lòng xót thương

Mẹ Maria – Mẹ của lòng xót thương

Ngày cuối tuần của Bát Nhật Phục Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Trinh Nữ Maria người Mẹ nhân lành, Nữ Vương bình an, mỗi người chúng ta bắt trước mẹ, đón nhận lòng xót thương của Thiên Chúa. Đồng thời Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chia sẻ “Mẹ Maria, mẹ của lòng xót thương”, Đức Maria là người đã có kinh nghiệm đặc biệt hơn ai hết về lòng thương xót của Chúa Giêsu. Cho nên Giáo Hội muốn chọn Chúa nhật thứ 2 sau lễ phục sinh, ngày cuối cùng của Bát Nhật Phục Sinh.

Mẹ Maria- Mẹ của lòng xót thương, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp

Trong suốt lịch sử nhân loại Thiên Chúa luôn tỏ ra là một người cha khoan dung, nhân hậu đầy lòng xót thương và luôn yêu thương hết con người. Khi con người đối diện về một Thiên Chúa như vậy khó có thể đúc kết được, xác tín được Thiên Chúa của lòng nhân hậu, lòng xót thương. Thiên Chúa là Đấng cứu độ mà chúng ta tôn thờ, đã tỏ lộ ra cho chúng ta biết. Ngài là một người cha nhân lành, nhân hậu đầy lòng xót thương. Đó là một người cha mà tình yêu của Thiên Chúa bao phủ tất cả vạn vật, con người. Ngài là Thiên Chúa xót thương, mỗi người chúng ta can đảm chạy đến với Ngài, cầu nguyện, kêu xin được Thiên Chúa tha thứ.

Mẹ Maria- Mẹ của lòng xót thương, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp

Một Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho con người, trọn đời. Mỗi chúng ta không ngại ngùng sợ hãi khi vấp ngã, khi yếu đuối, lầm lỡ nhưng luôn can đảm vững tin chạy đến với Ngài. Một Thiên Chúa Xót thương chinh phục chúng ta, làm cho chúng ta từ một con người vô cảm, vô tâm, thờ ơ có thể trở thành một con người xót thương hay trở thành chứng nhân của lòng xót thương của Thiên Chúa giữa thế giới này.

Lòng xót thương khởi đi từ Thiên Chúa đến với Đức Maria

Khi mẹ Maria được tuyển chọn mời gọi là mẹ Đấng Cứu Thế. Đức Maria đã có một trải nghiệm sâu xa về lòng xót thương, Thiên Chúa xót thương những ai chạy đến với Ngài. Mẹ Maria có cảm nhận sâu xa Thiên Chúa xót thương mình “Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc”. Và vì cảm nhận lòng xót thương đó hay nói cách khác lòng thương xót của Thiên Chúa, của mẹ Maria được đặt cách đặc biệt. Bởi vậy Đức Maria đã trở nên người mẹ của lòng xót thương.

Mẹ Maria- Mẹ của lòng xót thương, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Ân sủng của Thiên Chúa chạy đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lòng xót thương của Mẹ trải dài suốt dòng lịch sử. Bao lâu Giáo Hội gặp khốn cùng, nhân loại gặp thử thách là bấy lâu mẹ hiện ra, mẹ hướng dẫn giúp nhân loại từng bước vượt qua những khó khăn thử thách. Từ biến cố tại Lộ Đức tới Fatima hay tới La Vang, mẹ Maria có can thiệp hướng dẫn, giúp con cái mẹ vượt qua cái khó khăn thử thách gian nan và đặc biệt mẹ tỏ mình cho chúng ta thấy mẹ là một người Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn lành cho nhân loại.

Mẹ Hằng Cứu Giúp là mẹ của lòng xót thương như một phương dược, thần kỳ mà Chúa ban cho Hội Thánh, cho con cái, được mẹ thương cứu giúp. Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp phát triển mạnh, vì nhờ những con người đến với mẹ được cứu giúp, được chạm tới lòng xót thương của Thiên Chúa qua Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cho nên mỗi hội viên trong hội Mẹ Hằng Cứu Giúp làm chứng, nhận được những ơn phúc của mẹ qua Mẹ Hằng Cứu Giúp. Từ đó trong 10 năm qua tại miền Bắc có 18000 hội viên con số ngày được tăng lên mà diễm phúc của mẹ ban ơn và chữa lành cho những ai đến với lòng xót thương của mẹ Maria. Bởi vậy Ân sủng của Thiên Chúa chạy đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp, tìm thấy được năng lực sống mới của Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Mẹ Maria- Mẹ của lòng xót thương, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp

Trong cách chữa trị bệnh tật, cách tốt nhất giảm bớt, xóa đi ảnh hưởng tới đời này đời sau đó là vào hội Mẹ Hằng Cứu Giúp làm giờ khấn hàng tuần, đọc kinh dâng mình mỗi tháng một lần để được hưởng ơn đại xá. Ơn đó được giảm bớt hình phạt đau khổ đời này, đời sau do tội gây ra. Cho nên Mẹ Hằng Cứu Giúp, mẹ của lòng xót thương mẹ cứu giúp con cái mẹ suốt dòng lịch sử và mãi mãi. Mẹ cứu giúp một cách cụ thể rõ ràng khi thiết lập Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thiên Chúa Đấng giàu lòng xót thương

Giáo Hội chúng ta nhìn lên mẹ Nữ Vương của giàu lòng xót thương, một người mẹ đã trải nghiệm sâu xa lòng xót thương của Thiên Chúa. Bận tâm tất cả những lo lắng của con người và tìm cách giúp con người vượt qua mọi khó khăn. Đó là lòng xót thương mà Thiên Chúa thể hiện, mẹ Maria của chúng ta đã đón nhận và đã thể hiện qua những đặc ân mà mẹ ban cho nhân loại.

Mẹ Maria- Mẹ của lòng xót thương, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cầu nguyện:

Chúng ta, xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Hằng Cứu Giúp cho chúng ta trải nghiệm một cách sâu xa về lòng xót thương Thiên Chúa giành cho nhân loại. Để rồi chúng ta bắt trước mẹ sống với lòng xót thương, sống với lòng bận tâm của chúng ta đối với những người khác. Từ đó chúng ta trở thành những chứng nhân của lòng xót thương và được mẹ Maria xót thương, chính Thiên Chúa Thương xót mỗi người chúng ta. Để tất cả chúng ta đón nhận được lòng xót thương của Chúa Giêsu đều có những cảm nghiệm sâu xa về lòng xót thương của Chúa và chúng ta quyết tâm trở thành những chứng nhân của lòng xót thương giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Bài đoc thêm: Về với Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp

Maria Trần Thị Huệ

Truyền Thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso miền Bắc

Bình luận
error: Content is protected !!