Icon Collap
...
Trang chủ / Đón nhận và giới thiệu Chúa

Đón nhận và giới thiệu Chúa

Sau những ngày giãn cách xã hội vì đại dịch thì hôm nay, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tổ chức thánh lễ ngày thứ nhất trong Tam Nhật Thánh kính Đức Mẹ và ngày hôm nay cũng là ngày lễ mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Trong ngày đặc biệt này, ngày sinh nhật của Thánh Gioan tiền hô – vị thánh mà đã được tuyển chọn để giới thiệu, để dọn đường cho Đấng Cứu Thế – Đấng mà Đức Trinh nữ Maria sẽ sinh ra, mỗi người chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm cuộc đời và con người của Thánh nhân để có thể kính múc được nơi đó kinh nghiệm thân thiết để có thể làm những công việc mà thánh Gioan tẩy giả đã làm và biết noi gương thánh Gioan, noi gương Mẹ đón nhận và giới thiệu Chúa cho người khác.

Trong lịch sử Hội Thánh, ngoài Chúa Giêsu thì chỉ có một người con trai duy nhất được mừng sinh nhật đó chính là Thánh Gioan, kể cả thánh cả Giuse cũng không có lễ mừng sinh nhật. Còn riêng với thánh Gioan thì được mừng 2 ngày đặc biệt là ngày ngài bị trảm quyết và ngày sinh nhật. Điều đó cho thấy gương mặt của Thánh Gioan tẩy giả quan trọng đến mức nào đối với đời sống của Hội Thánh và đối với đời sống của mỗi người chúng ta.

Thánh Gioan Tẩy Giả – Người được tuyển chọn

Thánh Gioan được cưu mang trong lúc bà Elizabet tuổi đã cao, được cưu mang bởi lời hứa của Thiên Chúa và vì vậy Thánh Gioan được tuyển chọn từ trong lòng mẹ để làm công việc dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Việc viếng thăm của Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu đã mang đến cho Thánh Gioan một niềm vui khôn tả và một ơn giải thoát, ơn chữa lành và ơn được khỏi tội tổ tông truyền ngay từ trong lòng mẹ. Chính khi được tuyển chọn như thế thì Thánh nhân đáp trả bằng một đời sống nhiệm nhặt, nghiêm túc ở trong sa mạc để rồi thanh luyện cho đến ngày bước ra thanh tẩy nhân loại và dọn đường, giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Và để có thể làm được điều đó thì Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống rất nhiệm nhặt và rất khắc khổ để nên một tấm gương sáng trước khi ra rao giảng và thực hiện phép rửa, giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác.

Bài đọc thêm: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Tất cả chúng ta cũng vậy, chúng ta được tuyển chọn từ trong lòng mẹ để rồi chúng ta cũng làm công việc dọn đường, giới thiệu Chúa Cứu Thế cho những người khác. Là những hội viên của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta cũng được mời gọi bước vào cuộc sống nhiệm nhặt, khắc khổ và chúng ta phải đi con đường hẹp mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã đi, con đường hẹp mà Mẹ đã đi để rồi qua đó chúng ta mới có thể giới thiệu và dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến.

Thánh gioan tẩy giả, sinh nhật thánh Gioan tẩy giả

Thánh Gioan Tẩy Giả – Chứng nhân của chân lý và sự thật

Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ là người dọn đường và giới thiệu cho Đấng Cứu Thế đến mà ngài còn là một chứng nhân của chân lý, của sự thật và đạo lý. Kinh Thánh có chép: khi vua Hê-rô-đê làm một việc phi luân là lấy chính vợ của anh mình, Thánh Gioan Tẩy Giả đã không ngần ngại mà ngăn cản vua và cuối cùng ông đã chấp nhận cái chết bi thương là bị chặt đầu và đặt lên mâm.

Giới thiệu Chúa chưa đủ mà còn phải biết làm chứng cho những đạo lý của Chúa, bất chấp cả về tính mạng của mình, đó là những gì mà thánh Gioan Tẩy Giả đã làm gương cho chúng ta. Chúng ta phải biết tiếp nối truyền thống làm chứng cho sự thật, cho công lý, cho lẽ phải và đó là con đường mà thánh Gioan Tẩy Giả đã đi, là con đường nên Thánh của ngài.

Chúng ta đang sống trong một bầu khí đặc biệt, trong bối cảnh là được dự phần vào việc làm chứng cho chân lý, cho sự thật. Chính bởi vậy, mỗi người chúng ta phải biết cám ơn Chúa vì chúng ta đang được đi con đường của Thánh Gioan Tẩy Giả, con đường mà Chúa Giêsu đã đi; để rồi được dự phần vào trong mầu nhiệm thương khó đó để làm cho giá trị của Tin Mừng được bừng sáng, được mọi người biết đến.

Bài đọc thêm: Hiểu đúng về ơn gọi

Mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Giả và cũng là mừng lễ sinh nhật của mỗi người chúng ta, chúng ta được sinh ra để dọn đường để làm tiền hô, giới thiệu Chúa Giêsu và để làm chứng cho Chúa Giêsu bằng đời sống chân thực của mình bất chấp những trở ngại, thách thức. Và trong ngày khởi đầu trong Tam Nhật Thánh kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta cũng nhìn lên Mẹ, bắt chước Mẹ làm sao cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng của chúng ta. Xin cho chúng ta được mang lấy Chúa Giêsu thật, không phải trong tưởng tượng, suy nghĩ mà mỗi ngày xin Chúa Giêsu ngự đến trong lòng chúng ta; để quả phúc bởi lòng Mẹ cũng trở thành quả phúc bởi lòng chúng ta; để Chúa Giêsu ở trong chúng ta và Ngài hướng dẫn giúp chúng ta làm mọi việc mà Chúa cha muốn và nhờ đó chúng ta cũng được nên giống Mẹ, trở nên lâu đài, nên đền thờ cho Chúa Giêsu– Đấng Cứu Thế ngự đến mỗi ngày.

Cầu nguyện: 

Xin Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con, cách riêng là tất cả những hội viên của Mẹ trong ngày đặc biệt này, biết mỗi ngày sốt sắng đón nhận lấy Chúa Giêsu vào trong tâm hồn, trong cõi lòng của mỗi người chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết trò chuyện, biết thân thưa với Chúa Giêsu về những tâm tình, ước nguyện của chúng con, biết xin Chúa Giêsu làm mọi việc trong con người của mỗi người chúng con như đã làm trong con người, cuộc đời của Mẹ.

Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con để tất cả chúng con trở nên cung điện, trở nên ngai tòa để cho chúa Giêsu ngự đến mỗi ngày và tiếp tục dùng chúng con cứu thế giới, nhân loại này. Amen.

 

Bài giảng của Linh mục Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

(Thánh lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – ngày thứ nhất trong Tam Nhật Thánh kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Maria Hoàng Thảo

Truyền Thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St. Alfonso miền Bắc

 

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!