Icon Collap
...
Trang chủ / Họp ban điều hành Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc

Họp ban điều hành Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc

Sáng ngày 12.10.2016 chị hội trưởng và một số chị em trong ban điều hành đến Đền Thánh Giê ra đô để chuẩn bị và sắp xếp cho buổi họp vấn đề cải tổ hoạt động của Hội Mẹ.
Đúng 8h30 Cha Linh Hướng khai mạc buổi họp. Cha và Ban điều hành nêu ra những vấn đề còn đang tồn đọng trong Hội.

Buổi họp đề ra 3 vấn đề quan trọng cần thiết đó là việc phân chia lại khu vực của Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp, thứ hai là báo cáo về hoạt động của hội ở các chi hội, thứ ba là bàn về vấn đề nguyệt san của hội.

Về việc loan truyền tình yêu Chúa qua Mẹ hằng Cứu Giúp được thể hiện ở sự hiện diện của các chi hội của Mẹ ở khắp các Miền, các Giáo Phận thuộc khu vực Miền Bắc đã làm cho việc quản lí Hội mẹ trở nên khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Nên Cha linh hướng và ban điều hành đã họp và đưa ra quyết định phân chia lại thành 12 khu vực và bầu ra chi hội trưởng của từng khu vực.

Về sự tồn đọng và ý nghĩa của Nguyệt San Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha kêu gọi các chi hội trưởng hãy hiểu rõ hơn ý nghĩa và sự cần thiết của Nguyệt San để các anh chị giới thiệu cho thành viên của chi hội mình và giúp cho Nguyệt San của Hội được phổ biến rộng rãi và mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho các thành viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp qua việc đọc và suy gẫm về Mẹ hằng Cứu Giúp. Kết quả biểu quyết 100% tiếp tục phát hành nguyệt san.

Vấn đề cuối cùng Cha linh hướng nói về việc thành lập và tổ chức hoạt động của ban ân nhân. Để nhờ ban ân nhân giúp cho Hội được việc truyền rao linh ảnh Mẹ và  hội Mẹ ngày càng tốt hơn.

Buổi họp kết thúc bằng lời kinh tạ ơn Chúa cám ơn Mẹ vì buổi họp diễn ra thuận lợi và hiệp nhất. Cùng với lời cầu nguyện cho các thành viên trong Hội đang bị đau bệnh và gặp khó khăn.

 

Ban truyền thông Hội MHCG và ST Anphongso

Bình luận
error: Content is protected !!