Icon Collap
...
Trang chủ / Cùng với Bạch Quê, Đồng Đam “Hãy làm cho Thế Giới biết Mẹ”

Cùng với Bạch Quê, Đồng Đam “Hãy làm cho Thế Giới biết Mẹ”

Thứ năm, ngày 24/05/2018 tại giáo họ nhà xứ và giáo họ Bạch Quê giáo xứ Đồng Đam đã diễn ra buổi tĩnh tâm và tuyên khấn cho gần 350 hội viên. Trước thánh lễ cha đã giúp các hội viên tĩnh tâm, sau tĩnh tâm là cuộc rước linh ảnh Mẹ, sau đó là thánh lễ tuyên khấn. Trong thánh lễ cha đã chia sẻ với các hội viên:

Lời Chúa hôm nay Chúa nói với chúng ta thấy điều tốt thì hãy làm còn và đừng làm cớ cho những trẻ nhỏ vấp phạm bởi những hành vi vô tình hay cố ý. Nhưng thực tế để không làm cho người khác vấp phạm, để có thể làm những điều tốt, đó là những điều vượt quá sức riêng của chúng ta.Có thể nói không ai có thể làm được hai điều Chúa đòi buộc đó. Điều một là thấy điều tốt bắt buộc phải làm. Không ai đủ sức có thể làm tất cả những điều tốt. Điều hai là không làm cớ vấp phạm cho người khác. Dù là thánh nhân vẫn có những câu nói, những ánh mắt có thể làm cho người khác vấp phạm. Cho nên hai điều Chúa đòi buộc này tuyệt vời nhưng vô cùng khó, khó đến nỗi sức riêng con người không thể làm được nếu không có ơn nghĩa của Thiên Chúa. Mà muốn đón ơn nghĩa của Thiên Chúa một cách cụ thể thì không ai trong chúng ta có thể chối bỏ được ơn nghĩa lớn mà Chúa Giesu đã trao cho chúng ta dước chân thập giá là Mẹ Maria. Chúng ta nhìn lại các tông đồ, chúng ta thấy các ông đi theo Chúa thấy Chúa làm bao nhiêu phép lạ điềm thiêng, chữa người đui mù què quặt, người chết sống lại, hóa bánh ra nhiều, nhưng các tông đồ không tin. Bằng chứng là Chúa đã báo trước cuộc tử nạn của Chúa trước ba lần nhưng khi Chúa gặp nạn thì các ông bỏ chạy hết, ngoại trừ còn Gioan dưới chân thập giá. Đến khi Chúa sống lại, hiện ra với các ông không biết bao nhiêu lần nhưng các ông vẫn không tin, các ông tưởng Chúa là Ma. Chỉ khi các ông có Mẹ ở giữa, cầu nguyện cho các ông đón lấy Chúa Thánh Thần thì khi đó các ông mới trở thành những con người hoàn toàn mới.

Trước đây sợ sệt, chạy trốn, đóng kín cửa, trước đây chối thầy, bán thầy, bỏ cả nghề về chỗ cũ nhưng khi có Mẹ ở giữa cầu nguyện thì các ông đã làm thay đổi cả thế giới này, làm cho Do Thái giáo phải sửng sốt, làm cho Nho Giáo phải kinh hoàng. Các ông chỉ đón nhận được Thánh Thần khi có Mẹ ở giữa cầu nguyện cho các ông, với các ông. Chúng ta cũng vậy, không bao giờ chúng ta thấy việc tốt mà có thể làm được hết, hay không thể không làm cớ vấp phạm cho người khác. Nhưng chúng ta chỉ làm được khi chúng ta có sức mạnh của Thánh Thần. Không có sức mạnh của Thánh Thần chúng ta không làm được. Mà muốn có sức mạnh của Thánh Thần thì phải có Mẹ Maria. Mẹ đã đón nhận thánh thần khởi đầu trong màu nhiệm thụ thai và Mẹ đã đón nhận thánh thần khởi đầu trong màu nhiệm hiện xuống. Mẹ đầy kinh nghiệm để giúp chúng ta đón nhận được Thánh Thần và khi đón nhận được Thánh Thần thì chúng ta mới có thể làm được tất cả những điều thiện và tránh được những cớ vấp phạm cho người khác.

Đến lúc gần hấp hối chúa Giesu đã trao bảo bôi, cái chìa khóa đó cho mình. Ngài mới nói này là Mẹ con, kể từ ngày đó, Gioan đại diện Giáo Hội đón Mẹ về nhà mình. Hôm nay mỗi hội viên hội Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng ta cũng không cần làm gì  mới, chỉ cần đón Mẹ về nhà mình thôi. Đón lấy Mẹ và trái tim mình, vào gia đình mình, vào trong gia đình mình, đón lấy Mẹ và xứ đạo của mình để Mẹ ở với chúng ta, Mẹ khẩn cầu Thần Khí cho chúng ta, Mẹ khấn xin Thần Khí xuống trên chúng ta để Thần Khí giữ gìn, bảo về chở che chúng ta. vào Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp chính là làm thực hiện lệnh truyền đón Mẹ về nhà, để Mẹ làm chủ, Mẹ che chở, Mẹ giải thoát chúng ta. Khi chúng ta đến với Mẹ, để Mẹ trong gia đình mình, khi chúng ta cầu khẩn Mẹ, kêu xin Mẹ thì không một mãnh lực nào của ma quỷ có thể đánh bại chúng ta vì Mẹ mạnh hơn tất cả. Mẹ ở với chúng ta, Mẹ cứu giúp, Mẹ giải thoát chúng ta. Vì vậy Chúa Giesu mới trao Mẹ cho chúng ta để Mẹ bảo vệ chở che chúng ta. Chúng ta thấy mỗi lần Giáo Hội chao đảo đều có sự xuất hiện của Mẹ, tại lộ Đức, tại Bangladet, tại Fatima, tại La Vang, tại Trà Kiệu, trong các cuộc bách hại, Mẹ hiện ra liên tục mà không phải chỉ trước kia mà bây giờ cũng vậy, Mẹ vẫn cứu giúp tất cả, vấn đề là chúng ta yêu mến và tuyệt đối tin tưởng ở Mẹ. Vấn đề là chúng ta dâng hiến cuộc đời chúng ta cho Mẹ để Mẹ được toàn quyền sử dụng cuộc đời ta thì khi đó Mẹ sẽ làm cho chúng ta thực hiện được hai việc quan trọng mà Chúa đòi buộc chúng ta: thấy việc thiện  là làm và tránh làm gương mù gương xấu cho người khác.

Trong ngày tuyên khấn hôm nay, để nhắc cho chúng ta lại  lệnh truyền của Chúa Giesu, này là Mẹ con. Chúng ta không chỉ đeo thẻ ghi danh mà chúng ta phải thật lòng đón Mẹ về ở với chúng ta, Mẹ cứu giúp, giải thoát chúng ta. Việc chúng ta khấn hứa, khấn xin mẹ, những việc đó từ lòng chân thành của người con thảo của mỗi hội viên, Mẹ sẽ nhận lời chúng ta. Và có Mẹ chằng cứu giúp chúng ta không sợ ba thù, không sợ ma quỷ, không sợ thế gian, không sợ tội lỗi. Xin cho mỗi hội viên chúng ta nghe lời Chúa Giesu, đừng chê bỏ Mẹ, đón Mẹ về nhà mình và gia nhập Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thật là một hồng ân lớn lao mà Mẹ đã tuôn đổ trên đoàn con cái Me. Ước mong sao tất cả hội viên mới đã được tuyên khấn trong này này sẽ trở thành những nhà thừa sai hăng say nhiệt thành cho Chúa, cho Mẹ và cả Hội Thánh. 

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!