Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy trở nên như Alfonso

Hãy trở nên như Alfonso

Ngày 01.08.2018 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà, tất cả các hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Alfonso đã vượt qua những khó khăn về thời tiết, đường sá xa xôi để quy tụ đông đủ, cùng nhau hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Alfonso Ligouri – vị Thánh quan thầy Đệ nhị của Hội. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Toản chủ tế và cha Linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chia sẻ Lời Chúa. Trong thánh lễ, cha chia sẻ cùng các hội viên:

Ngày hôm nay, tất cả những hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp đang hiện diện nơi đây, đã vượt qua những khó khăn để đến với ngôi đến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà này, để mừng lễ kính Thánh quan thầy Đệ nhị của mình. Trong dịp lễ quan trọng này, chúng ta cùng suy nghĩ về ba ơn đặc biệt, mà hôm nay chúng ta được lãnh nhận từ Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Alfonso và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ơn thứ nhất, hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Alfonso được về mừng lễ trọng thể trong chính ngôi đền được dâng cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và trong chính ngôi đền mà những người con của thánh Alfonso là những tu sỹ dòng Chúa Cứu Thế đang sinh sống, đang thi hành sứ vụ.

Ơn thứ hai, thường các hội đoàn chỉ có một Đấng bảo trợ. Còn hội chúng ta có hai Đấng bảo trợ. Và đặc biệt trong dịp đại lễ này, ai tham dự thánh lễ, đọc một kinh Tin Kính, một kinh Lạy Cha sẽ được hưởng một ơn toàn xá, ơn tha những hình phạt do vạ gây ra.

Ơn thứ ba, anh chị em đã vượt qua đường dài, vượt qua thời tiết khắc nghiệt để cùng nhau đến với ngôi đền này tham dự thánh lễ mừng kính thánh Alfonso, cùng chiêm ngắm lòng yêu mến mà Thánh nhân đã dành cho Đức Maria, Mẹ chúng ta. Trong tâm tình đó, khởi đầu cha chủ tế đã nói với chúng ta mối tương quan huyền nhiệm giữa Mẹ Maria và Thánh Alfonso qua ba sự kiện:

Sự kiện đầu tiên mà chúng ta ghi nhận là sau khi thua kiện, Alfonso đã đến nhà thờ Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi trao lại thanh kiếm hiệp sỹ để đầu phục làm tôi của Đức Mẹ, khởi đầu một trang sử mới trong cuộc đời Thánh Alfonso. Không phải ngẫu nhiên mà một trạng sư nổi tiếng thất thủ bởi những vụ kiện lẫy lừng mà đến với đền Đức Mẹ, gác thanh kiếm để đầu quân cho Đức Mẹ. Sự việc này cho thấy Alfonso yêu Mẹ và Mẹ yêu Alfonso đến nhường nào. Cụ thể trong quá trình thành lập dòng Chúa Cứu Thế, bàn tay huyền nhiệm của Mẹ đã dẫn dắt Thánh Alfonso. Sự kiện thứ hai là sau khi thiết lập dòng Chúa Cứu Thế, Thánh Alfonso đã chon Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng, làm Đấng bảo trợ của dòng trước khi Hội Thánh công bố tín điều này. Điều đó nói lên rằng Thánh Alfonso đã xác tín bằng một niềm tin tuyệt đối vào Đức Mẹ, dù niềm tin đó chưa được công nhận. Giữa Đức Mẹ và Thánh Alfonso có một mối dây huyền nhiệm, yêu thương khó có thể diễn tả được.

Sự kiện thứ ba, mười mấy năm ròng Thánh Alfonso đã chiêm ngắm, đã cầu nguyện, đã tìm đến với Đức Mẹ để viết ra cuốn sách “Vinh quang Đức Maria”. Ít ai yêu mến Mẹ đến nỗi dành mười mấy năm để chiêm ngắm, để cầu nguyện, để viết nên cuốn sách nổi tiếng.

Ba sự kiện đủ để cho chúng ta nhận định, thực sự Alfonso là người con ưu tiên của Mẹ. Và cũng thấy được rằng Mẹ yêu thương, nâng đỡ dòng tu mà Thánh nhân đã sáng lập trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Dòng Chúa Cứu Thế được sáng lập năm 1735, hơn 100 năm sau năm 1865 Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp được Đức giáo hoàng giao cho Bề trên cả DCCT với lời ủy thác: “Hãy làm cho Thế Giới biết đến Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp”. Tại sao có bao nhiêu dòng mà Giáo Hội lại trao bức ảnh linh thiêng nhất là Mẹ Hằng Cứu Giúp cho DCCT. Chỉ 5 năm sau các tu sỹ dòng Chúa Cứu Thế đã làm cho ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trỗi dạy khắp nơi. Đặc biệt là Châu Âu lúc đó trỗi lên lòng yêu mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến nỗi Bề trên tổng quyền DCCT phải thiết lập hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 23.05.1871. Đức Hồng Y đã chuẩn phê hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 5 năm sau ngày 31.03.1876, hội phát triển khắp Châu Âu đến nỗi phải nâng lên tổng hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cùng sắc lệnh châu phê tổng hội Mẹ Hằng Cứu Giúp với những đặc ân vĩnh viễn. Và Ngài muốn chính Ngài được ghi danh đầu tiên trong tổng hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bốn đặc ân rất quan trọng đó là: Hội viên hội Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được Mẹ cứu giúp trong những cơn gian nan khốn khó, đặc ân thứ hai là được dùng những phương thế của Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp như tuần cửu nhật, kinh nguyện sáng tối để cầu nguyện cho các tội nhân trở lại. Thứ ba, mỗi tuần làm giờ kính đức mẹ trọng thể được hưởng một ơn đại xá, mỗi tháng đọc kinh dâng mình cho đức Mẹ được hưởng một ơn đại xá, lễ thánh Alfonso được hưởng một ơn đại xá. Thứ 4 là được hưởng nhờ cách đặc biệt lời cầu nguyện và những công việc lành thánh của các tu sỹ dòng Chúa Cứu Thế và các hội viên trên toàn Thế Giới. Cho nên vì lòng yêu mến của Thánh Alfonso mà Mẹ đã tặng lại cho Thánh nhân cũng như dòng của Ngài biết bao nhiêu đặc ân vĩnh viễn, cho thấy mẹ yêu mến Thánh Alfonso đến nhường nào.

Cho đến ngày nay, chúng ta thấy, tất cả các tu sỹ dòng Chúa Cứu Thế đi đến đâu là đền đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mọc đến đó. và lần lượt con cái chạy đến với Mẹ để được Mẹ cứu giúp, Mẹ chở che.

Việc chúng ta được đón Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Alfonso làm bổn mạng một lần nữa mời gọi chúng ta tin tưởng, tín thác vào Mẹ như Thánh Alfonso. Hãy dâng cho Mẹ mọi chuyện, hãy nhận làm con Mẹ để được Mẹ hướng dẫn, để được Mẹ yêu thương, Mẹ dìu dắt.

Một lần nữa, chúng ta được mời gọi quyết tâm theo chân của Thánh Alfonso, ra đi để rao giảng tin mừng, để loan truyền lời của Thiên chúa.

Trong ngày hôm nay, ngày mừng đại lễ Thánh Alfonso, chúng ta xin Mẹ Hằng Cứu Giúp, đặc biệt là Thánh Alfonso giúp mỗi người hội viên chúng ta thực hiện được ba quyết tâm. Thứ nhất, ai chưa vào Hội Mẹ hoàn toàn thì hãy đầu phục để được làm con Mẹ, để được Mẹ dẫn dắt, vì chỉ có Mẹ mới dẫn dắt được chúng ta mà thôi. Thứ hai, chúng ta hãy gia tăng lòng yêu mến, gia tăng mối tương giao với Mẹ, lời tâm sự, lời cầu nguyện với Mẹ, để Mẹ dẫn dắt chúng ta khỏi sai lầm, khỏi nguy hiểm. Điều thứ ba, cùng với Thánh Alfonso chúng ta hăng say ra đi làm cho Thế Giới biết Mẹ, để cứu Thế Giới này qua những hy sinh, qua việc chúng ta đến với những người nghèo khổ, qua việc chúng ta công bố Tin mừng bằng một cuộc sống đạo đức thánh thiện của mỗi người chúng ta, thì khi đó chắc chắn chúng ta sẽ trở thành người con yêu dấu của Mẹ Hằng Cứu Giúp như thánh Alfonso đã làm gương cho chúng ta.

Xin Thánh Alfonso, một vị Thánh nhiệt thành chuyển cầu cho tất cả chúng con để chúng con trở thành những ngọn lửa nhiệt thành, ngọn lửa cháy sáng lòng yêu mến chúa Giesu và Mẹ Hằng cứu giúp như Thánh nhân. Để chúng con vuông tròn bổn phận mà chính Thánh nhân đã làm gương cho chúng con.

Ban truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Alfonso miền Bắc

Bình luận
error: Content is protected !!