Icon Collap
...
Trang chủ / Truyền giáo cho ai?

Truyền giáo cho ai?

Đứng trước sự đổ nát hoang tàn đó chúng ta phải làm sao?

Cha Gioan tiếp tục bài chia sẻ với những cách thế mà các vị thánh đã làm như một con lộ cho chúng ta cộng tác với Thiên Chúa cứu thế giới. Mà các vị thánh thì chỉ làm 3 việc thôi:

Thứ nhất, tận hiến cuộc đời cho Đức Mẹ, yêu mến Mẹ, đón nhận Mẹ là Mẹ của mình. Cái này không phải dành cho nguyên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đâu. Chúa Giêsu trên thập giá đã chối lại cho thánh Gioan “Này là mẹ con” và chối thánh Gioan cho Đức Mẹ “Này là con bà”. Tất cả những vị thánh lớn như Phanxicô, Tôma, Gioan Phaolô Đệ Nhị,… tất cả đều yêu mến và say mê Đức Mẹ, đón Mẹ về nhà mình và sống theo gương của Mẹ, bảo vệ những tín điều về Mẹ cho đến cùng. Thánh Gioan Phaolô 2 khi là giáo hoàng đã chọn khẩu hiệu là “TOTUS TUUS” nghĩa là “Tất cả cho Mẹ”. Chúng ta muốn cứu gia đình, chúng ta muốn cứu xứ đạo, cứu xã hội thì chỉ có cách tận hiến cho trái tim Mẹ, để trái tim Mẹ toàn thắng. Còn chúng ta không dâng cho Mẹ, chúng ta dâng cho người này người khác; chúng ta đi nói xấu, bói toán, cầu cạnh người này người khác sẽ không thể cứu được thế giới này.

Thứ hai, hãy nghe lời Mẹ nói “Người bảo sao thì hãy làm vậy”, hãy bắt chước Mẹ lắng nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta đau khổ, chúng ta thất vọng, chán chường vì chúng ta chối bỏ lời của Thiên Chúa, không nghe lời của Thiên Chúa nên đau khổ mới chồng chất chúng ta, bệnh tật mới bao phủ chúng ta. Chúa dạy chúng ta hãy bỏ mình vác Thập Giá, vậy mà chỉ một chút đau khổ chúng ta đã thất vọng chán chường, đã trách Chúa, trách Mẹ, bỏ Chúa, bỏ Mẹ. Chỉ một thánh giá nhỏ mà vợ chồng đã bỏ nhau, khó chịu với nhau. Tất cả những lời Chúa Giêsu dạy nếu chúng ta biết lắng nghe, đem ra thực hành mỗi ngày như các vị thánh chắc chắn chúng ta sẽ cứu được gia đình, bản thân, cứu được xã hội.

Thứ ba, nhiệt thành hết sức cho sứ mạng loan báo Tin Mừng, mở mang nước Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ sống đạo và giữ đạo đâu, mà còn phải truyền đạo nữa. Chúa Giêsu đã nói “hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng”. Nếu chúng ta chỉ lo sống theo những trật tự cũ kĩ mà không bỏ mình đến với người khác loan báo Tin Mừng tình thương, Tin Mừng cứu độ; không bận tâm, không trăn trở đến việc làm cho người khác nhận biết Chúa, tin vào Thiên Chúa thì chúng ta tự hủy diệt chúng ta mà thôi. Giáo phận Hưng Hóa là một giáo phận truyền giáo. Nếu mỗi gia đình tự truyền giáo cho nhau, nếu mỗi gia đình đều biết lo cho hạnh phúc của người khác, biết sớm hôm cầu nguyện, biết làm gương sáng cho nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ trở nên muối, nên men, nên ánh sáng cho cuộc đời này.

Nếu làm được cả ba điều trên như các thánh đã sống thì lời của Chúa Giêsu hôm nay sẽ thực sự trở thành hiện thực “Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” và như vậy chúng ta không chỉ có được bình an hạnh phúc ở đời sau mà ngay ở đời này rồi. Xin cầu chúc cho tất cả cộng đoàn dân Chúa, cho tất cả hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hãy nhìn lên Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhìn lên những người con ưu tuyển của Mẹ là thánh Anphongsô, thánh Phêrô Kim Ngôn và các vị thánh khác để mà tha thiết yêu mến Mẹ, chạy đến với Mẹ, khẩn cầu Mẹ và tha thiết ra đi để cho mọi người biết Mẹ, tha thiết lắng nghe lời Mẹ dạy, tha thiết lắng nghe lời Thiên Chúa, thực thi lời Thiên Chúa.

Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Anphongsô chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta trở thành muối cho đời, ánh sáng cho trần gian.Amen

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp

Bình luận
error: Content is protected !!