Icon Collap
...
Trang chủ / Mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Ngày 08.09.2018, mọi người từ khắp nơi trở về ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tham dự thánh lễ mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Trong thánh lễ đặc biệt hôm nay, có đồng tế thánh lễ có quý cha nhà dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, cha Giuse Nguyễn Văn Toản chủ tế thánh lễ và chia sẻ lời Chúa cùng cộng đoàn.

Cuộc đời của Mẹ Maria luôn luôn gắn liều với Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. Lúc bước vào thế gian với hồng ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ đã là một khởi đầu cho một giai đoạn mới trong lịch sử cứu rỗi. Vì thế, nếu chúng ta vui mừng với biến cố Nhập Thể và Sinh nhật của Chúa Giêsu trong lịch sử nhân loại, thì chúng ta cũng phải vui mừng và sung sướng đón mừng ngày Sinh nhật của Mẹ Maria, một người  phụ nữ đã được chào chúc là Đấng “Đầy tràn ơn sủng”, và luôn “được Thiên Chúa ở cùng”.

Việc Mẹ được sinh ra xét về phương diện trần thế thì chẳng có gì khác với mọi người. Mẹ cũng được cưu mang, cũng cất tiếng khóc chào đời. Mẹ cũng được nuôi nấng và lớn lên từ những giòng sữa của người đàn bà. Đó là bà Anna. Điều khác ở nơi Đức Mẹ là vì Đức Mẹ đã được Chúa tiền định cho Mẹ có một vai trò rất đặc biệt trong chương trình cứu độ của Người.

Mỗi người chúng ta sinh ra đều bị ảnh hưởng của tội nguyên tổ, vết nhơ tội lỗi nhưng Đức Trinh Nữ Maria là người không hề mắc tội tổ tông.

Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì Chúa đã cho Mẹ được sinh ra làm người và là Mẹ của chúng ta.

Ngày sinh nhật của Mẹ nhắc cho chúng ta về chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng Mẹ tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương xót chúng ta. Qua Mẹ mà Đấng Cứu Độ đã được sinh ra làm người và ở giữa chúng ta. Chúa đã đặt để Mẹ là Mẹ chúng ta trong chương trình đức tin, trong chương trình cứu độ.

Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người Mẹ như Mẹ, cảm tạ Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót của người với nhân loại chúng ta.

Xin Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin để chúng ta biết cùng Mẹ hướng nhìn lên Chúa và một niềm phó thác, trông cậy vào Chúa luôn.

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Alfonso miền Bắc

Bình luận
error: Content is protected !!