Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy làm cho Thế Giới biết đến Mẹ

Hãy làm cho Thế Giới biết đến Mẹ

Trong kỳ tĩnh tâm quý III năm 2018 lần này, chúng ta cùng suy xét lại việc ra đi mở mang, giới thiệu Hội Mẹ cho những anh chị em khác của Hội chúng ta trong suốt năm qua. Chúng ta thấy Mẹ sau khi đón nhận Chúa Giessu vào lòng, sau khi nghe lời Sứ Thần Mẹ đã vôi vã lên đường, tới thăm gia đình bà Elizabeth và ông Dacaria. Cuộc viếng thăm đó Mẹ đã mang Chúa Giesu đến cho họ, mang bình an của Thiên Chúa đầy tràn trên Mẹ đến cho họ. Và nhờ đó cả gia đình ông Dacaria đã được đầy tràn ơn sủng. Chúng ta đi theo Mẹ, chúng ta vào Hội Mẹ là chúng ta noi gương Mẹ, biết lên đường cùng Mẹ.

Mỗi người ai cũng có những người bạn của mình đang gặp khó khăn, có thể là khó khăn phần xác, có thể là khó khăn phần hồn. Mỗi người đều có những người thân của mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Nhưng xem ra ít ai thấy đó là bổn phận trách nhiệm của mình, ít ai thấy đó là sứ mệnh của mình mà Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp đã trao phó cho mình, ít ai thấy được cái sứ mệnh “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ” là của Giáo Hội trao cho Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp qua Chân phước Đức Giáo Hoàng Pio IX. Hơn 10 ngàn hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp toàn Miền Bắc chúng ta vậy mà gần một năm qua, chưa phát triển, mở mang thêm được nhiều. Điều này cho thấy tất cả chúng ta phải suy nghĩ, phải sám hối vì lỗi bổn phận trách nhiệm của chúng ta đối với Chúa, với Mẹ Hằng Cứu Giúp và đối với hội Mẹ Hằng Cứu Giúp. Những việc thực hành lòng sùng kính Mẹ chúng ta làm tốt nhưng việc làm cho thế giới biết đến Mẹ chúng ta lại bỏ bê, chúng ta không quan tâm gì đến, cho nên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn chưa mở mang được đến con số mà Mẹ Hằng Cứu Giúp mong ước.

Chúng ta đã trải qua 8 năm từ ngày thành lập vậy mà con số mới đạt đến được khoảng trên 10 ngàn hội viên. Đây là lỗi lớn của chúng ta, chúng ta không ý thức, chúng ta không xem đó là lệnh truyền, là sứ mạng được ra đi, đến với tha nhân. Chúng ta không xem việc được ra đi loan báo Tin Mừng cho người khác, được ra đi để mang Chúa Giesu và Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho người khác là một vinh dự, là một vinh quang mà Thiên Chúa ban cho mình. Cả ba miền : miền Xuôi, Nội Đô, Tây Bắc đều chưa coi trọng việc ra đi mở mang Hội. Cái khó khăn lớn là sự vô tâm thờ ơ vô cảm, nhiều hội viên chỉ ghi danh vào hội chỉ hưởng những đặc ân của hội, còn bổn phận trách nhiệm ra đi rao giảng Tin Mừng thì lại không nhớ đến. Có nhiều hội viên có rất nhiều cơ hội để thăm viếng, để giới thiệu cho nhiều người biết đến hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Alfonso nhưng xem ra những Hội viên đó không quan tâm, không lấy điều đó làm quan trọng. Cho nên việc mở mang Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta trong năm 2018 đã không đạt được kết quả như lòng Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp mong ước. Và đây là tội tập thể của tất cả chúng ta. Chúng ta được mời gọi suy xét lại tội này, để bình tâm suy nghĩ lại mỗi người lo tìm kiếm cho mình ít nhất một người để mời gọi, để giới thiệu, để dẫn đưa họ vào Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp. Để họ cũng được chung chia những phần phúc mà chúng ta đã được lãnh nhận. Việc Mẹ vội vã lên đường sau khi đón nhận Chúa Giesu vào trong cung lòng nhắc nhở và mời gọi chúng ta hãy vội vã lên đường đến với người khác như Mẹ, để mang tin mừng, niềm vui, mang Chúa Giesu là quà phúc đến với họ.

Trong kỳ tĩnh tâm quý III này, cha tha thiết mời gọi tất cả hội viên hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Alfonso miền Bắc cùng nhìn lại, xét mình lại để sám hối, hãy nhận ra lỗi bổn phận chưa làm hết sức mình làm cho mọi người biết đến Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy xét lại vai trò trách nhiệm mà mình nhận từ Hội Thánh ngang qua Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp để chúng ta xin ơn sám hối trở về với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giesu, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp và Chúa đã trao người Mẹ đó cho chúng con và Chúa muốn chúng con hãy vâng nghe lời Mẹ, hãy đón Mẹ về nhà mình nhưng chúng con nhiều chưa thật tình yêu mến Mẹ, chưa thật tình đón Mẹ vào trong gia đình để cuộc đời chúng con vẫn còn đau khổ. Giờ đây chúng con xin Chúa dủ lòng thương tha thứ về sự vô tâm, vô cảm thờ ơ của chúng con đối với ngươi Mẹ mà Chúa đã trao phó cho chúng con.

Bài giảng tĩnh tâm quý III 22.09.2018 tại giáo xứ Phủ Lý

Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!