Icon Collap
...
Trang chủ / Niềm tin của Mẹ trong màu nhiệm Vinh quang Thiên Chúa

Niềm tin của Mẹ trong màu nhiệm Vinh quang Thiên Chúa

Ngày 05.01.2019 vừa qua, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà đã diễn ra thánh lễ hành hương thứ Bảy đầu tháng. Lúc 9h30, cộng đoàn cùng làm giờ khấn Đức Mẹ. Đúng 10h thánh lễ đã diễn ra long trọng sốt sáng. Trong thánh lễ, cha Linh hướng Gioan đã chia sẻ cùng cộng đoàn về “Niềm tin của Mẹ trong màu nhiệm Vinh quang Thiên Chúa”.

Trong ngày thứ bảy đầu tháng đầu năm, chúng ta được Mẹ dẫn về đây với Mẹ chiêm ngắm màu nhiệm thiên chúa bày tỏ vinh quang của Ngài cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Chúng ta biết lễ Hiển linh có nghĩa là Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài cho mọi người biết Chúa Giesu Kito là Chúa của chúng ta. Trong màu nhiệm quan trọng đó Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhận ra vinh quang mà Ngài bày tỏ trên cuộc đời mỗi người chúng ta như bày tỏ trên cuộc đời của Mẹ. Nhờ đó chúng ta bắt chước Mẹ chiêm ngắm và suy đi nghĩ lại ngắm vinh quang của Chúa được tỏ hiện trên cuộc đời mình. Để nhờ đó chúng ta tin thật Thiên Chúa là đấng Emmanuel đang ở giữa chúng ta. Và nhờ niềm tin đó chúng ta đón nhận Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất, là nguồn ánh sáng duy nhất để Ngài soi dọi từng bước đi và thực hiện quyền năng giải thoát trên cuộc đời mỗi người chúng ta.


Màu nhiệm niềm tin là mầu nhiệm Chúa ở với chúng ta, Chúa ở trong chúng ta và Chúa giải thoát chúng ta, vấn đề là chúng ta có dám tin hay không. Màu nhiệm Chúa hiển linh là vậy. Chúa tỏ mình cho nhân loại, Chúa tỏ mình một cách cụ thể qua lịch sử dân riêng mà chính Chúa tuyển chọn, cụ thể nơi Đức Kito nguồn ánh sáng duy nhất, ơn Cứu độ duy nhất của chúng ta. Chúa Giesu đã liên tục bày tỏ vinh quang của Ngài tại tiệc cưới canna, tại sông Giodan, tại núi Tabor,… Và Ngài liên tục tỏ cho chúng ta thấy Ngài là Thiên Chúa thật, Ngài có toàn quyền trên cuộc đời chúng ta. Và Mẹ Maria cũng vậy. Mẹ mang chúa bởi quyền năng Chúa Thánh thần. Mẹ đã có kinh nghiệm về quyền năng, về sự đụng chạm của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Và khi Mẹ sinh Chúa trong hang đá, các Thiên Thần ca hát, các mục đồng bái lạy, Chúa đã tỏ vinh quang đó cho Mẹ. Mẹ đã đón nhận những lần vinh quang Thiên Chúa đến và đụng chạm vào cuộc đời Mẹ. Và Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng và Mẹ xác tín Thiên Chúa đó ở với Mẹ kể cả khi con Mẹ chết treo trên thập giá. Màu nhiệm hiển linh là vậy, là màu nhiệm nhận ra Quyền năng Thiên Chúa đụng chạm đến cuộc đời mình lúc nào, khi nào và suy đi nghĩ lại trong lòng. Để tin răng Chúa đang ở với mình, Chúa giải thoát mình và Chúa đã cứu mình.


Chúa đã tỏ bày vinh quang của Chúa bằng mọi cách. Vấn đề là chúng ta lòng chai dạ đá không nhận ra. Nếu như vậy thì chúng ta có là Kito hữu đi chăng nữa chúng ta vẫn không có Chúa trong cuộc đời mình. Nhiều lần Chúa tỏ vinh quang của Ngài Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng và liên tục như vậy nên Mẹ đã đi trọn hành trình Thập giá của Chúa Giesu mà không một lời oán trách, không một lời than van. Và chính nhờ đó mà trong màu nhiệm đau khổ của con chí ái của Mình, Mẹ vẫn thấy vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc đời Mẹ.
Trong thánh lễ hôm nay chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời mỗi người chúng ta. Nhìn lại xem đã có lần nào Chúa chạm đến cuộc đời chúng ta mà chúng ta không nhận ra hay không? Chúa đã đến cứu chữa và giải thoát cuộc đời chúng ta hay chưa? Chúng ta có giống như Mẹ suy đi nghĩ lại màu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc đời mình hay không? Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa là đấng Emmanuel, Đấng có toàn quyền trên mọi bệnh tật, mọi sự dữ đã tỏ mình cho chúng ta thấy Ngài luôn bên cạnh chúng ta.

Thánh lễ kết thúc lúc 11h00. Xin Mẹ một lần nữa chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta được soát lại hành trình cuộc đời mình, để chúng ta sống lại ký ức Chúa đến và tỏ hiện vinh quang của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Qua đó chúng ta tin rằng Chúa ở trong và ở với chúng ta. Để từng suy nghĩ việc làm của chúng ta có sự hiện diện của Chúa, đặc biệt là trong năm mới này. Xin Mẹ nâng đỡ niềm tin của chúng ta.

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongso

Bình luận
error: Content is protected !!