Icon Collap
...
Trang chủ / Hiệp thông với Chúa và với nhau

Hiệp thông với Chúa và với nhau

Hướng tới 3 ngày đại lễ của Mẹ và mừng Đại Hội Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp toàn Quốc lần thứ 3. Sáng sớm ngày 16.05.2022 tại Đền Thánh Giê-ra-đô, Các hội viên trong Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp thuộc vùng Phú Xuyên 2 đã quy tụ lại với nhau để tĩnh tâm, để hội thảo, để sám hối, để duyệt xét và làm công việc dọn đường chuẩn bị xứng đáng Mừng Kính Mẹ.

Đúng 8h các hội viên cùng với Cha linh hướng Gio an cầu xin ơn Chúa thánh Thần khai mạc và bước vào buổi tĩnh tâm, hội thảo. Cha linh hướng đã gợi mở cho các hội viên nhìn lại thực trạng của từng chi hội với 3 câu hỏi đưa ra giúp các hội viên tự thảo luận, tự trả lời cho chính mình và cho chi hội của mình, nhằm để tái thiết và phát triển Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Alfonso được lớn mạnh hơn, đưa Mẹ đến với được nhiều người hơn nữa.

Sau khi được nhận các câu hỏi gợi mở của Cha linh hướng các chi hội chia nhóm với nhau và thảo luận một cách sôi nổi, đã cùng nhau dám đối diện với thực trạng của chính mình và trong từng chi hội với những thiếu sót, với những yếu đuối bất toàn của từng hội viên đã làm ngăn trở cho sứ vụ là làm cho thế giới biết đến Mẹ.

Sau giờ thảo luận nhóm, các hội viên lại tiếp tục quy tụ với nhau tại nguyện đường Giê-ra-do, cùng nhau chia sẽ những thực trạng mà từng hội viên từng chi hội vừa nhìn nhận được qua cuộc thảo luận, giúp các hội viên hiểu và cảm thông cho nhau hơn.

Đúng 11h 30p’ các hội viên đã hiệp thông với Chúa và với nhau trong Thánh Lễ, theo lời mời gọi của Cha Gio-an trích trong bài giảng:

“Chúa Giê su đến, Ngài hiệp thông với các môn đệ. Ngài đã cùng ăn, cùng ở, cùng sống với họ và Ngài cho họ chứng kiến tất cả những gì Ngài làm. Ngài cho họ được tham gia vào trong sứ vụ của Ngài và Ngài đối xử với họ không phải là tôi tớ, nhưng là những người bạn hữu, “Thầy không gọi các anh em là tôi tớ nhưng gọi anh em là bạn hữu của Thầy vì những gì Thầy nghe biết nơi cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết”( Ga15,15).

Chúa Giê-su đến, Ngài hiệp thông với tất cả môn đệ, giống như cây nho với cành nho, để Ngài thông truyền sự sống của Ngài cho chúng ta. VÌ vậy, trong từng chi hội, trong từng khu vực hay là toàn hội, nếu chúng ta hiệp thông gắn bó với chúa Giê-su, nếu chúng ta biết đối xử với nhau như chúa Giê-su, nếu chúng ta biết công tác và làm việc  với nhau như Chúa Giê-su đã làm với các môn đệ, thì chắc chắn Hội Đức Mẹ hằng Cứu Giúp của chúng ta sẽ phát triển.  Còn nếu chúng ta phá vỡ sự hiệp thông, và để cho sự chia rẻ, phân cách nghi ngờ, phân biệt đối xử, loại trừ các thành viên hiện diện thì chắc chắn hội chúng ta sẽ tự tan rả”.

Xin Cho chúng con luôn biết hiệp thông với Chúa và với nhau để tham gia tích cực vào sứ vụ sai đi, giới thiệu Mẹ, làm cho thế giới biết đến Mẹ.

Sau Thánh Lễ tất cả các Hội viên quầy quần, dự tiệc với nhau với tâm tình thân thương trong niềm hân hoan vui mừng. Và đã ra về với niềm tin yêu, quyết tâm thay đổi, làm mới lại tinh thần và sống hiệp thông với Chúa Giê-su, với nhau trong sứ vụ của mình.

Bài đọc thêm: Hội Thánh hiệp hành- tham gia

Maria Minh Hướng

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St. Alfonso

 

Bình luận
error: Content is protected !!