Icon Collap
...
Trang chủ / Con đường nên Thánh là con đường giống Chúa

Con đường nên Thánh là con đường giống Chúa

Như thường lễ, cứ đến ngày 27 hàng tháng là Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc lại có một buổi tĩnh tâm tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà. Đó là dịp các hội viên được đến để tỏ lòng yêu mến và tôn kính Mẹ Hằng Cứu Giúp, cùng được lắng đọng tâm hồn, nhìn lại bản thân qua từng ngày sống và để nghe được tiếng Chúa muốn nói với mỗi người. Vì vậy mỗi hội viên trong Hội được mời gọi ý thức hồng ân lớn lao Chúa đã ban xuống trên Hội mà biết tạ ơn Chúa và đến tham dự đầy đủ vào mỗi dịp quan trọng này.

Sau khi giảng tĩnh tâm cho các hội viên, đúng 10h00 cha Linh hướng đã cử hành thánh lễ và cộng đoàn đã cùng tham dự sốt sáng. Trong bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn cùng nhau hiệp thông trong niềm vui khi có gần 150 hội viên sắp tuyên khấn gia nhập hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trong niềm hân hoan đó, Cha cũng nhắc các hội viên: Khi gia nhập Hội Mẹ là phải tuân thủ những quy tắc, quy chế của Hội. Một trong những nguyên tắc, quy chế mỗi hội viên cần lưu ý là phải noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ. Một trong những nhân đức nơi Mẹ mà chúng ta cần bắt chước hơn hết đó là đi vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Giê-su con yêu của Mẹ để cùng mẹ bước theo Chúa Giê-su trên hành trình thập giá.  Trong màu nhiệm Thập giá, Chúa Giê-su đã mang tất cả đau khổ trên đôi vai của Chúa và Ngài vác lên đỉnh đồi Canve. Ngài đã dâng những đau khổ mà Ngài phải chịu đựng cho Thiên chúa như một hy lễ. Ngài hiến dâng cả cái chết của mình làm của lễ đền tội thay cho nhân loại.

Vì chúng ta là chi thể của Ngài cho nên chúng ta cũng mang lấy những đau khổ nơi Ngài. Vì chính Chúa Gie-su là đầu và Hội Thánh là thân thể còn mỗi người chúng ta là chi thể cho nên tất cả những đâu khổ của nhân loại trên khắp thế giơí đang chịu chính là đau khổ của Chúa Giê-su đang còn phải chịu cho đến ngày quang lâm. Vì vậy gia nhập vào hội Mẹ là chúng ta xin Mẹ cho chúng ta can bước đi với Mẹ trên chặng đường Thập giá, để qua chặng đường đau khổ chúng ta mới được cùng phục sinh với Chúa Giesu. Hãy hiến dâng những đau khổ của chúng ta làm một với đau khổ của Chúa. Chúng ta đừng kêu ca, đừng phản kháng nhưng hãy chịu đựng với một lòng tín thác như Chúa đã tín thác.

Xin Chúa Giêsu đến với mỗi người chúng ta để chúng ta được cùng bước đi với Ngài trên chặng đường thương khó và cùng với Mẹ hiệp dâng đau khổ lên Thiên Chúa. Những điều đó chưa đủ mà chúng ta còn phải mang lấy đau khổ của Chúa Giêsu là mang lấy những đau khổ của những anh chị em xung quanh mình. Chúng ta hãy ôm lấy họ để an táng họ trong mồ.

Xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta biết đi trên con đường Thập giá của Chúa cũng là con đường mà Mẹ đã đi. Xin Mẹ ban thêm niềm tin và sự phó thác để mỗi người chúng ta đi trọn hết con đường thập giá mà Chúa gửi đến. Con đường đón nhận thánh ý Chúa sẽ trở thành phương thế giúp chúng ta nên Thánh.

TT Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongso Miền Bắc

Bình luận
error: Content is protected !!